Oavsett vilken Ford du vill köra så kan Ford Leasing vara lösningen för dig och ditt företag. Leasing är en finansieringsform där finansbolaget äger bilen och förare/företag nyttjar den. Eftersom företaget hyr bilen slipper ni att lägga en kontantinsats, binda upp kapital eller belasta företagets övriga säkerheter.

Det är enkelt och ekonomiskt att finansiera företagets fordon via Ford Leasing  då  leasingavgiften både är lätt att budgetera samt är avdragsgill i bokföringen. Så länge företaget är momspliktigt får företaget oftast dra av  hälften av momsen på leasingavgiften på personbilar. För lätta lastbilar får företaget i vissa fall dra av hela momsen på leasingavgiften.  

Lösning som passar er verksamhet
När leasingavtalet tecknas bestäms ett framtida restvärde. Restvärdet ska spegla värdet bilen beräknas ha vid avtalets slut och är anpassat efter beräknad körsträcka. Vanligtvis tecknas leasingavtal på 24-36 månader. Vid avtalets slut är det företaget som står för restvärdet, ni kan då välja att exempelvis köpa loss bilen eller byta in den mot en ny.  Kontakta din Ford återförsäljare så hjälper dom till med att hitta en lösning som passar företagets verksamhet.

Kompletterande tjänster
Eftersom alla företag har olika behov kan du genom Ford Lease anpassa finansieringen  och exempelvis lägga till serviceavtal och försäkring i finansieringen.